ବ୍ୟାନର
ବ୍ୟାନର 23
ବ୍ୟାନର 1
ବ୍ୟାନର 2
DPM କୋଡ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ସ୍କାନର୍ |

ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |

ଗରମ ଦ୍ରବ୍ୟ |

1124105925

ଆମେ କଣ କରିବା?

ଆମ କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ |

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରିଣ୍ଟରର ଡିଜାଇନ୍, ବିକାଶ, ଉତ୍ପାଦନ, ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ସେବାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଥିବା ସୁଜୋ କିଜି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କୋ।ଦଶ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ R&D ଦଳ ସହିତ, ଆମେ ସଫଳତାର ସହିତ ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଯେପରିକି ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ ମେକାନିଜିମ୍ (ତାପଜ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରକାର), କିଓସ୍କ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍, ପ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍, ରସିଦ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍, ପୋର୍ଟେବଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍, ଡେସ୍କଟପ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ ଇତ୍ୟାଦି |ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ POS / ECR, ପରିବହନ ଟିକେଟ୍, ଉପକରଣ ବିଶ୍ଳେଷଣକାରୀ, KIOSK ସିଷ୍ଟମ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମେଡିକାଲ୍ ଉପକରଣ, ସ୍ service ୟଂ ସେବା ସମାଧାନ, ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା, ଟିକସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସପିଂ ମଲ୍, କାର୍ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଶିଳ୍ପ, ଏଟିଏମ୍ ଏବଂ ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍, କ୍ୟୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | , ମାପ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଆନାଲିଜର୍ ଇତ୍ୟାଦି |

ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ |
ଅଧିକ ନମୁନା ଆଲବମ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ, ତୁମ ପାଇଁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କର ଏବଂ ତୁମକୁ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କର |

ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ
 • ସ୍ independent ାଧୀନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶରେ ଆମର ସମୃଦ୍ଧ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିପାରିବ |

  ଅଭିଜ୍ତା |

  ସ୍ independent ାଧୀନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶରେ ଆମର ସମୃଦ୍ଧ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିପାରିବ |

 • ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଏବଂ ୟୁରୋପ, ଆଫ୍ରିକା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବିକ୍ରି କରେ |

  ମାର୍କେଟିଂ |

  ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଏବଂ ୟୁରୋପ, ଆଫ୍ରିକା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବିକ୍ରି କରେ |

 • ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅଭିନବ ତଥା ମୂଲ୍ୟବାନ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ସହଯୋଗ, ଜିତିବା ମାନସିକତା |

  ସେବା

  ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅଭିନବ ତଥା ମୂଲ୍ୟବାନ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ସହଯୋଗ, ଜିତିବା ମାନସିକତା |

ସମ୍ବାଦ

ସର୍ବଶେଷ ସୂଚନା

news_right
ଆମ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ |

ନ୍ୟୁଲାଣ୍ଡ NLS-FR208 ...

ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ NLS-FR2080 ଡେସ୍କଟପ୍ ବାରକୋଡ୍ ସ୍କାନର୍ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଉପକରଣ ଯାହା ଦୋକାନ ବଜାର ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି |ଏହି ସ୍କାନରରେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପସନ୍ଦ f ...

ପ୍ରି ରେ ଅଭିନବ ...

E-mail: nancy@qijione.com/alan@qijione.com Web: https://www.qijione.com/ Address: Rm 506B, Jiangsu Wuzhong building, No.988 Dongfang Dadao, Wuzhong District, Suzhou, China.  Introduction In today&#...

ପାର୍ଥକ୍ୟ କ’ଣ ...

E-mail: nancy@qijione.com/alan@qijione.com Web: https://www.qijione.com/ Address: Rm 506B, Jiangsu Wuzhong building, No.988 Dongfang Dadao, Wuzhong District, Suzhou, China. Handheld scanners and ba...